Gói tài nguyên Minecraft

Gói tài nguyên tối ưu Xray cho Minecraft 1.11.2 / 1.10.2

Thay vì thay đổi kết cấu của trò chơi, Xray Ultimate Resource Pack 1.11.2 / 1.10.2 là một gói tài nguyên giúp người chơi thay thế mod x-ray (một mod giúp nhìn xuyên qua các vật thể).

So với cài đặt mod x-ray, việc sử dụng resourcepack là an toàn hơn khi chơi để phục vụ cho plugin chống gian lận, nhưng bạn nên hạn chế sử dụng vì nó làm mất cân bằng trò chơi.

Gói tài nguyên mặc định (ở trên) và Xray Resource Pack (bên dưới).

Gói này hiện hỗ trợ các phiên bản sau: 1.10.2 / 1.9.4 / 1.8.9

Cách cài đặt Xray Ultimate Resource Pack 1.11.2 / 1.10.2:

  • 1. Tải xuống Gói tài nguyên của bạn.
  • 2. Bắt đầu> Chạy>% appdata%.
  • 3. Mở thư mục .minecraft.
  • 4. Mở thư mục phiên bản của bạn.
  • 5. Tìm thư mục resourcepacks.
  • 6. Kéo Gói tài nguyên của bạn đã tải xuống ở đó.
  • 7. Mở Minecraft và thay đổi Gói tài nguyên trong cài đặt Video.
  • 8. Thưởng thức!

Tải xuống các liên kết cho Xray Ultimate Resource Pack 1.11.2 / 1.10.2

<